آسیاب آزمایشگاهی

ویژگی های دستگاه آسیاب آزمایشگاهی آرد آزمالیان:
1. آسیاب کامل گندم بدون تغییر رطوبت
2. دور بسیار بالا
3. قسمت های ضدسایش
4. صدای ناچیز
5. قیمت مناسب

مشتریان و همکاران گرامی که دستگاه آسیاب آزمایشگاهی آرد آزمالیان را خریداری کردند: آرد بهمن یار، آرد سنبل طلایی کیمجان، کارخانه آرد شریعت آشخانه، آزمایشگاه آرتانوفرآور پارت ، کارخانه آرد مراوه تپه ، کارخانه آرد نیک ،کارخانه آرد دامغان ، کارخانه آرد میهن

آسیاب آزمایشگاهی