دستگاه فارینوگراف


1. تعیین کیفیت و سختی و نوع کاربری گندم جهت تولید آردهای مختلف
2. کنترل تولید آرد و اختلاط آن ها در کارخانجات آرد و تعیین کیفیت آرد
3. دارای یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش

آموزش استفاده از فارینوگراف

مشتریان و همکاران گرامی که دستگاه فارینوگراف را خریداری کردند: کارخانه آرد گوهر میناب ، آزمایشگاه آرتانوفرآورپارت ، شرکت حامیان اکسیر سبز رازی ، کارخانه آرد فدک.
نحوه کار با دستگاه فارینوگراف

فارینوگراف آرد آزمالیان