دستگاه فالینگ نامبر(آنزیم سنج)


1.تنظیم نقطه جوش به طور اتوماتیک با تغییر ارتفاع از سطح دریا
2.نمایش زنگ اخطار در صفحه HMI هنگام پایین آمدن سطح آب.
3.زمانی که دمای مخزن به دمای جوش برسد، با روشن شدن و صدای بوق کوتاه اپراتور را از آماده بودن دستگاه جهت آزمایش مطلع می سازد.
دستگاه تا زمانی که دمای مخزن به دمای جوش نرسد اجازه انجام آزمایش نمی دهد.
4.دارای یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش.


فالینگ نامبر-falling number