نحوه کار با دستگاه گلوتن ایندکس

۱.ابتدا دو شاخه ی دستگاه را به پریز برق تک فاز وصل میکنیم.
2.کلید پشت دستگاه را روشن می نماییم.
3.درصورت روشن نشدن دستگاه بعد از اطمینان از وصل بودن برق کابل پشت دستگاه را جدا کرده ،فیوز دستگاه را از قسمت مربوطه جدا کرده و چک میکنیم. در صورت سوختن فیوز آن را تعویض میکنم ، سپس در جای خود قرار داده و کابل را وصل میکنیم.
4.پس از طی مراحل قبلی اپراتور می تواند با قرار دادن نمونه در داخل کاست های مربوطه ،کاست ها را در سر جای مربوطه قرار دهد.توجه به این نکته به دلیل دور بالای دستگاه ضروری است که در صورت داشتن فقط یک، نمونه وزنی معادل با نمونه را در داخل کاست مقابل قرار می دهیم تاتعادل دستگاه حفظ شود.
5.درب دستگاه را می بندیم.
6.به محض بسته شدن درب ، چراغ مربوط به بسته شدن درب بر روی صفحه ی HMI سبز میشود.
7.استارت دستگاه را لمس میکنیم.
8.دستگاه استارت می شود.
9.بعد از یک دقیقه و بعد از خاموش شدن دستگاه و شنیدن صدای بوق درب ایندکس را باز میکنیم.
10.کاست مربوط به گلوتن را خارج می نماییم.
11.به وسیله قاشقک مخصوص گلوتن قسمت پشت کاست را که همان گلیادین می باشد جمع میکنیم.
12.قسمت جلوی کاست را که همان گلوتنین بوده جمع کرده و وزن میکنیم.
13.عدد آن را یادداشت کرده .
13.حال قسمت پشت کاست را که همان گلیادین می شود به گلوتنین اضافه کرده و وزن می کنیم.
14.وزن گلوتنین را تقسیم بر وزن کل کرده و آن را در 100 ضرب میکنیم.
15.عدد ایندکس به دست می آید.

گلوتن ایندکس

ویژگی های دستگاه گلوتن ایندکس شرکت آردآزمالیان را می توانید در اینجا مشاهده نمایید.