تهران تهرانپارس،خیابان جشنواره
+989362112266 تلفن تماس
info@ardazma.com پست الکترونیک

خشک کن گلوتن

خشک کن گلوتن


توصیف

بعد از جدا کردن گلوتن و قرار دادن آن درون دستگاه «خشک کن گلوتــن» یا دســتگاه گلوماتیک، تحــت دمای کنترل شــده، گلوتن مرطــوب به گلوتن خشــک تبدیل میشــود و بنابراین وزن واقعی گلوتن بدون آب درون آن به دست میآید. دســتگاه خشــککن گلوتن ساخت شرکت مهندســی آردآزمالیان،دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش است.سفارش و مشاوره از طریق واتس اپ