فارینوگراف

فارینوگراف دستگاه بسیار پیشرفته و دقیقی است که برای تعیین کیفیت آرد و خصوصیات کاربردی آن جهت تولید محصولات مختلف کاربرد بسیار زیادی دارد.فارینوگراف در صنایع آرد سازی و فرآورده های آردی یکی از دستگاه های اصلی کنترل کیفیت و پژوهشی و توسعه بوده و با استفاده از آن می توان آرد با کیفیت یکنواخت و ثابت جهت صنایع فرآورده های آرد مانند انواع نان ، ماکارونی ، کیک ، بیسکوییت ، انواع شیرینی و … تولید نمود.