دستگاه فالینگ نامبر(آنزیم سنج)

دستگاه فالینگ نامبر ، مقدار فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز را در آرد و آرد گندم به صورت کاملا اتوماتیک اندازه گیری می کند. این دستگاه به صورتی طراحی شده که به وسیله آن می توان فعالیت آلفا آمیلاز طبیعی را اندازه گیری نمود و یا اینکه میزان فعالیت آلفا آمیلاز میکروبی و طبیعی را به صورت همزمان به دست آورد.
این دستگاه به نحوی طراحی شده که با تغییر ارتفاع از سطح دریا به طور اتوماتیک نقطه ی جوش را تنظیم کرده و زمانی سطح آب درون مخزن پایین بیاید زنگ اخطار مخصوصی در صفحه ی HMI مربوط به پایین بودن سطح آب ظاهر می گردد و تا دمای مخزن به دمای جوش نرسد اجازه انجام آزمایش را نمی دهد. بعد از رسیدن به دمای مناسب ( دمای آب مجاز ) با روشن شدن و صدای بوق کوتاه ، اپراتور را از آماده بودن دستگاه برای انجام آزمایش مطلع می سازد.
دستگاه دارای یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.