انبارسازی گندم

محل نگهداری گندم به عنوان “انبار” موادخام به حساب می‌آید. انبار گندم...

آزمون فارینوگراف چیست؟

آزمون فارینوگراف یکی از آزمون­های بسیار رایج جهت تعیین کیفیت آرد مصرفی...

آرد تریتیکالیه چیست؟

تریتیکاله اولین گیاه زراعی مصنوعی ساخت دست بشراست که والد مادری آن گندم و والد...