info@ardazma.com 09362112266

اکستنسوگراف پلاس

اکستنسوگراف پلاس


توصیف

در دستگاه اکستنسوگراف پلاس با کاربرد هوش مصنوعی ساخت شرکت مهندسی آردآزمالیان علاوه بر دارا بودن مشخصات دستگاه اکستنسوگراف معمولی امکان تعیین موارد زیر را نیز می دهد: - شــبیه ســازی مدت زمان تخمیر خمیر برای پخت و نتایج نزدیک به واقعیت - امکان استفاده از آن برای تمام انواع آرد گندم - اندازهگیری خواص رئولوژیکی - تعیین اثر ترکیب گندم و غلات - تعیین اثر افزودنیها - امکان تحلیلهای پیشــرفته تر ماننــد وضعیت یک تولید کننده گندم نسبت به زمان - تحلیل های آماری تخصصی است. این دستگاه دارای یک سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش می باشد.  


برچسب ها

برچسب: , , ,


سفارش