آنالیز بافت
این دستگاه برای تعیین خواص بافت مواد غذایی می باشد. تست بافت یک تکنیک به خوبی ثبت شده برای ارزیابی خواص مکانیکی و فیزیکی از مواد تشکیل دهنده اولیه است. دارای یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش
اکستنسوگراف
تعیین خواص کشش خمیر،اعلام نتایج قابل اعتماد در مورد خواص پخت خمیر، تاثیر افزودنی ها بر خواص رئولوژیکی هر آرد و تعییین خصوصیات آرد برای هر منظور مشخص، ترسیم نتایج اندازه گیری به صورت گراف دارای یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش
سدیمانتاسیون
آزمون سدیمانتاسیون اطلاعاتی را در مورد کمیت و کیفیت نمونه های دانه های گندم و آرد فراهم می کند. سرعت رسوب آرد که در محلول اسید لاکتیک به حال تعلیق در آمده است، در فاصله زمانی معین به عنوان یک معیار در اندازه گیری کیفیت پخت تلقی می شود
فارینوگراف
این دستگاه برای تعیین کیفیت و سختی و نوع کاربری گندم جهت تولید آردهای مختلف، کنترل تولید آرد و اختلاط آنها در کارخانجات آرد، اندزه گیری خصوصیات آرد ماننده جدب آب، زمان عمل آوری و ثبات و درجه نرم شدن خمیر و تعیین کیفیت آرد کاربرد دارد. دارای یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش
فالینگ نامبر
تنظیم نقطه جوش به طور اتوماتیک با تغییر ارتفاع از سطح دریا، نمایش زنگ اخطار در صفحه HMI هنگام پایین آمدن سطح آب.، زمانی که دمای مخزن به دمای جوش برسد، با روشن شدن و صدای بوق کوتاه اپراتور را از آماده بودن دستگاه جهت آزمایش مطلع می سازد.دستگاه تا زمانی که دمای مخزن به دمای جوش…
گلوتن ایندکس
با قابلیت شش هزار دور در دقیقه، به دلیل ایمنی بالای دستگاه بدین صورت که تا زمانی که درب دستگاه بسته نشود، کار نمیکند و یا اگر به هر عنوان درب دستگاه باز شود، به صورت خودکار از کار می ایستد، تکرار پذیری بالا و قیمت مناسب، دارای یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش
گلوتن شور
قابلیت شست و شوی همزمان دو نمونه از آرد و جداسازی گلوتن آن ها، دارای مانیتور HMI به منظور تسهیل در تنظیم پارامترها و زمان پرمیکس و زمان شست و شوی آرد بسته به نوع گندم،<br /> دارای یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش