تهران تهرانپارس،خیابان جشنواره
+989362112266 تلفن تماس
info@ardazma.com پست الکترونیک

اکستنسوگراف

اکستنسوگراف


توصیف

دستگاه اکستنسوگراف مقاومت کششی و کشسانی خمیر را اندازه گرفته و با انچام این آزمایش می توان رئولوژی بهینه را به دست آورد تا بتوان به بهترین نتایج پخت رسید. این دستگاه اجازه تعیین موارد زیر را می دهد: 1.تعیین مقدار کشسانی خمیر 2.مقاومت خمیر در برابر کشش 3.به دست آوردن نتایج قابل اطمینان درباره چگونگی پخت خمیر 4.تعیین چگونگی اثرات اضافه شدن افزودنیها و تعیین خواص رئولوژیکی هر آرد و تعیین خصوصیات آن برای هر کاربرد مشخص


برچسب: ,


سفارش و مشاوره از طریق واتس اپ